ΞΕΧΩΡΙΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ

-E-MAIL MARKETING
-SMS MKG
-QR CODE MENU
-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – LOYALTY PLUS
-ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ?