Πολιτική Απόρρητού

Cookies

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies που βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας και τις προτιμήσεις σας που απολύτως σχετίζονται με την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας και δεν μεταφέρονται σε άλλα websites στα οποία μπορεί να περιηγηθείτε. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι του κειμένου που αποστέλλεται στον browser σας από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε και βοηθάει την ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες και να κάνει την επόμενη επίσκεψή σας ευκολότερη και το site πιο χρήσιμο σε εσάς.
Τα cookies (δηλ remarketing tags, Teracent cookies, marketing pixels) χρησιμοποιούνται για την ευκολότερη και ταχύτερη σύνδεση στο site μας σε μελλοντικές επισκέψεις, για τις προτιμήσεις αναζήτησης, για να κάνουν τις διαφημίσεις που βλέπετε πιο σχετικές με σας, για τη μέτρηση των επισκεπτών στο δικτυακό χώρο, και για να σας βοηθήσει να εγγραφείτε για τις υπηρεσίες μας και την προστασία των δεδομένων σας. Τα cookies της ιστοσελίδας μας είναι απολύτως ασφαλή για τα αρχεία σας, καθώς δεν μπορούν να διαβάσουν πληροφορίες από τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(GDPR)

Η Plus Value Advertising θέτει σε ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων. Τα προσωπικά στοιχεία που θα μπορούσε να συλλέξει ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα:
Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας , συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο
Η Plus Value Advertising έχει λάβει τα τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους.
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. H Plus Value Advertising θα μπορούσε ενδεχομένως να διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με εμάς και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Τα παραπάνω δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο του δικτυακού τόπου και τους εργαζόμενους στην επιχείρηση αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο τήρησης καταλόγου πελατών της ιστοσελίδας https://www.plusvalue.com.gr/, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά με σκοπό την προώθηση των διαφημιστικών υπηρεσιών της https://www.plusvalue.com.gr/ μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ?